Рядко някой се забавлява, вършейки домашни задължения. Затова и думата е „задължения“ – дейности, които...
Чистотата като дума никога не е била използвана само с едно значение. Тя е синоним...